mroczna200

4 teksty – auto­rem jest mroczna200.

Gdy spadam w dół

Nie ma Cię gdy mo­je życie spa­da w dół i, 
nie ma Cię gdy wszys­tko łamie się na pół,
ale kocham Cię! kocham! wciąż Cię kocham [CENZU­RA],
i nie znam już in­nych słów,
to jest zbyt trudne. 

wiersz • 7 grudnia 2017, 02:33

Kiedy jes­teś wkurzo­na/y weź ka­wałek pa­pieru i na­pisz na nim co cię gnębi a później weź tą kar­tkę i spal żeby ci ulzylo 

myśl • 5 grudnia 2017, 19:11

Morze

Morze jest błękit­ne  [...] — czytaj całość

wiersz • 5 grudnia 2017, 06:01

Przyjaźń... PS mój pierwszy raz napisany proszę o szczerą opinie

Przy­jaźni to jest kiedy się mówi so­bie wszys­tko
przy­jaźń jest jak dwie krop­le wody
przy­jaźń to jest wiezień przeżycia tych sa­mych chwil spędzo­nych ra­zem
przy­jaźń to jest jak jed­na oso­ba z drugą przeżyją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 05:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 grudnia 2017, 10:49YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Gdy spa­dam w dół

7 grudnia 2017, 02:33mroczna200 do­dał no­wy tek­st Gdy spa­dam w dół

5 grudnia 2017, 19:21mroczna200 sko­men­to­wał tek­st Morze

5 grudnia 2017, 19:20mroczna200 sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń... PS mój pier­wszy [...]

5 grudnia 2017, 19:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy jes­teś wkurzo­na/y weź [...]

5 grudnia 2017, 19:11mroczna200 do­dał no­wy tek­st Kiedy jes­teś wkurzo­na/y weź [...]

5 grudnia 2017, 12:28zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń... PS mój pier­wszy [...]

5 grudnia 2017, 12:25zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń... PS mój pier­wszy [...]

5 grudnia 2017, 06:48mroczna200 sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń... PS mój pier­wszy [...]

5 grudnia 2017, 06:01mroczna200 do­dał no­wy tek­st Morze